XE TẢI CHUYÊN DỤNG

mỗi trang
Foton Auman C160

Foton Auman C160

Tải trọng: 7,1 Tấn
Vui lòng gọi 101 lượt
Thaco Towner 990 - Chở rác

Thaco Towner 990 - Chở rác

Tải trọng: 0,67 Tấn
Vui lòng gọi 84 lượt
Xe tải cẩu Thaco Ollin 720

Xe tải cẩu Thaco Ollin 720

Tải trọng: 5,5 Tấn
Vui lòng gọi 91 lượt
Xe kéo, chở xe

Xe kéo, chở xe

Tải trọng: 4,5 Tấn
Vui lòng gọi 90 lượt
Mitsubishi Fuso Canter 4.99

Mitsubishi Fuso Canter 4.99

Tải trọng: 1,8 Tấn
Vui lòng gọi 82 lượt

Top

   (0)