Thaco Towner

mỗi trang
Xe Tải Towner Van 2 Chổ Tải 945 KG

Xe Tải Towner Van 2 Chổ Tải 945 KG

Tải trọng: 945 kg Kích thước khoang chở hàng: 2.365 x 1.360 x 1.210 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
278,000,000 VND 287 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner Van 5 Chổ Tải 750 KG

Xe Tải Towner Van 5 Chổ Tải 750 KG

Tải trọng: 750 Kg Kích thước khoang chở hàng: 1.460 x 1.360 x 1.180 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
375,000,000 VND 253 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 990 Thùng Mui Bạt, Tải 900 Kg

Xe Tải Towner 990 Thùng Mui Bạt, Tải 900 Kg

Tải trọng 900 Kg Kích thước thùng: 2.450 x 1.420 x 1.500 HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80% GIÁ TRỊ XE
232,600,000 VND 122 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 990 Thùng Lửng, Tải 990 Kg

Xe Tải Towner 990 Thùng Lửng, Tải 990 Kg

Tải trọng: 990 Kg Kích thước thùng: 2.500 x 1.420 x 340 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP 70-75% GIÁ TRỊ XE
224,000,000 VND 122 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 990 Thùng Kín, Tải 800 Kg

Xe Tải Towner 990 Thùng Kín, Tải 800 Kg

Tải trọng 800 Kg Kích thước thùng: 2.600 x 1.500 x 1.400 Có trang bị Cửa Hông HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80% GIÁ TRỊ XE
250,100,000 VND 171 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 990 Thùng Mui Bạt, Tải 850 Kg

Xe Tải Towner 990 Thùng Mui Bạt, Tải 850 Kg

Tải trọng 850 Kg Kích thước thùng: 2.600 x 1.500 x 1.420 HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80% GIÁ TRỊ XE
242,200,000 VND 149 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 800 Thùng Mui Bạt, Tải 900 Kg

Xe Tải Towner 800 Thùng Mui Bạt, Tải 900 Kg

Tải trọng: 900 Kg Kích thước thùng: 2.140 x 1.330 x 1.360 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP 70-75% GIÁ TRỊ XE
190,700,000 VND 128 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Towner 800 Thùng Kín, Tải 850 Kg

Xe Tải Towner 800 Thùng Kín, Tải 850 Kg

Tải trọng: 850 Kg Kích thước thùng: 2.050 x 1.320 x 1.240 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP 70-75% GIÁ TRỊ XE
191,300,000 VND 127 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)