KIA New Frontier

mỗi trang
KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

Tải trọng 2,49 tấn Kích thước thùng: 3.500 x 1.670 x 1.670 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
444,700,000 VND 135 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K250 THÙNG KÍN, TẢI TRỌNG 2T49

Xe Tải KIA K250 THÙNG KÍN, TẢI TRỌNG 2T49

Tải trọng 1,49 tấn và 2,49 tấn Kích thước thùng: 3.500 x 1.670 x 1.655 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
441,300,000 VND 159 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

Xe Tải KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

Tải trọng 2,49 tấn, mở 05 bửng Kích thước thùng: 3.500 x 1.670 x 1.655 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
444,700,000 VND 134 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

Xe Tải KIA K250 THÙNG MUI BẠT, TẢI 2T49

Tải trọng 2,49 tấn Kích thước thùng: 3.500 x 1.670 x 1.655 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
437,800,000 VND 123 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K200 THÙNG KÍN, TẢI 1T9

Xe Tải KIA K200 THÙNG KÍN, TẢI 1T9

Tải trọng 990 kg; 1,49 tấn và 1,9 tấn Kích thước thùng: 3.200 x 1.670 x 1.830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
386,000,000 VND 143 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải Kia K250 THÙNG LỬNG, TẢI 2T49

Xe Tải Kia K250 THÙNG LỬNG, TẢI 2T49

Tải trọng 2,49 tấn Kích thước thùng: 3.500 x 1.670 x 410 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
416,000,000 VND 122 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K200 THÙNG MUI BẠT MỞ 5 BỬNG, TẢI 1T9

Xe Tải KIA K200 THÙNG MUI BẠT MỞ 5 BỬNG, TẢI 1T9

Tải trọng 990 kg; 1,49 tấn và 1,9 tấn Kích thước thùng: 3.260 x 1.670 x 1.830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
387,200,000 VND 163 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K200 THÙNG MUI BẠT MỞ 3 BỬNG, TẢI 1T9

Xe Tải KIA K200 THÙNG MUI BẠT MỞ 3 BỬNG, TẢI 1T9

Tải trọng 990 kg; 1,49 tấn và 1,95 tấn Kích thước thùng: 3.200 x 1.670 x 1.830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
382,700,000 VND 119 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K200 THÙNG LỬNG, TẢI 1T9

Xe Tải KIA K200 THÙNG LỬNG, TẢI 1T9

Tải trọng 990 Kg, 1,49 tấn và 1,99 tấn Kích thước lọt thùng: 3.200 x 1.670 x 410 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
361,600,000 VND 148 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Tải KIA K250B THÙNG BEN, 1,8 MÉT KHỐI

Xe Tải KIA K250B THÙNG BEN, 1,8 MÉT KHỐI

Tải trọng 1.99 tấn Kích thước thùng: 2.800 x 1.625 x 400 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
Vui lòng gọi 142 lượt
Xe Tải KIA K250 THÙNG ĐÔNG LẠNH, TẢI 1T99

Xe Tải KIA K250 THÙNG ĐÔNG LẠNH, TẢI 1T99

Tải trọng: 1,99 Tấn Kích thước thùng: 3.450 x 1.690 x 1.530 mm Hệ thống lạnh: HT-100 III HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
Vui lòng gọi 120 lượt
Xe Tải Kia K200 THÙNG ĐÔNG LẠNH, TẢI 1T49

Xe Tải Kia K200 THÙNG ĐÔNG LẠNH, TẢI 1T49

Tải trọng: 1,49 Tấn Kích thước thùng: 3.100 x 1.690 x 1.630 mm Hệ thống lạnh: HT 100 III HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
Vui lòng gọi 117 lượt

Top

   (0)