Foton

mỗi trang
Foton Auman GTL D300

Foton Auman GTL D300

Tải trọng: 13,35 Tấn
Vui lòng gọi 144 lượt
Foton Auman ETX D300

Foton Auman ETX D300

Tải trọng: 16,6 Tấn
Vui lòng gọi 156 lượt
Foton Auman GTL D240

Foton Auman GTL D240

Tải trọng: 10,25 Tấn
Vui lòng gọi 141 lượt
Foton Auman ETX D240

Foton Auman ETX D240

Tải trọng: 11,8 Tấn
Vui lòng gọi 174 lượt
Foton Auman C300 Thùng Mui Bạt, Tải 16.8 Tấn

Foton Auman C300 Thùng Mui Bạt, Tải 16.8 Tấn

Tải trọng: 16.8 Tấn Kích thước thùng: 9.500 x 2.350 x 2.150 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
1,687,300,000 VND 147 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Foton Auman C240 Thùng Mui Bạt, Tải 14 Tấn

Foton Auman C240 Thùng Mui Bạt, Tải 14 Tấn

Tải trọng: 13,95 Tấn Kích thước thùng: 9.500 x 2.350 x 2.150 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
1,240,700,000 VND 187 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Foton Auman C160 Thùng Mui Bạt, Tải 9.1 Tấn

Foton Auman C160 Thùng Mui Bạt, Tải 9.1 Tấn

Tải trọng: 9,1 Tấn Kích thước thùng: 7.400 x 2.350 x 2.150 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
862,900,000 VND 144 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Foton Auman FV400

Foton Auman FV400

Tải trọng: 38,5 Tấn
Vui lòng gọi 172 lượt
Foton Auman FV400A

Foton Auman FV400A

Tải trọng: 37,15 Tấn
Vui lòng gọi 139 lượt
Foton M4 490 Thùng Mui Bạt, Tải 1.95 Tấn

Foton M4 490 Thùng Mui Bạt, Tải 1.95 Tấn

Tải trọng: 1.95 Tấn Kích thước thùng: 4.350 x 1.950 x 1.830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%
518,300,000 VND 146 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Foton M4 600

Foton M4 600

Tải trọng:4,8 tấn
Vui lòng gọi 153 lượt

Top

   (0)